Hittade information om Fiber i Klippan från kommunen

Råkade hitta ett mötesprotokoll från Klippan kommuns arbetsutskott. Protokollet är från 2015-02-11

Första jag sett som innehåller något om fibersatsning i Klippan utöver Össjö projektet.

Så här står det om Fiber i Klippan.

§ 18 Samverkansavtal fiberförläggning inom Klippans kommun
KS 2014.1189.005

Ärendet

Under det senaste året har intresset ökat stort bland kommunens invånare för fiberanslutning av den egna fastigheten. Det har bildats medborgarinitiativ för fiber både i tätorten Klippan och på landsbygden, t ex Färingtofta och Ankarlöv.

Kommunen har lagt fram en bredbandsstrategi hösten 2014, som ansluter till de nationella och regionala strategierna för att ge en hög andel invånare anslutningar till Internet via fiber.

Kring årsskiftet har tre skilda fiberföretag kontaktat kommunen för att diskutera helhetsprojekt för fiberanslutning av så stor andel fastigheter som möjligt inom kommunen, både i tätort och på landsbygd.

Fiberföretagen är Skanova med Telia som tjänsteleverantör, IP Only som är ett fiberföretag ägt av riskkapitalbolaget EQT, och Bjäre Kraft Bredband AB, ägt av Bjäre Kraft ekonomisk förening som tillhandahåller elnät på Bjäre.

Skanova/Telia gör för närvarande fiberprojekt till exempel i Höörs kommun. IP Only har i Skåne pågående projekt i Simrishamn. Bjäre Kraft samarbetar med Ängelholms, Båstads och Åstorps kommun för fiberprojekt. Klippans kommun har gjort en medfinansiering av Bjäre Krafts fiberprojekt på landsbygden runt Össjö.

Alla tre företagen är beredda att göra helhetssatsningar på fiberanslutning av alla fastigheter inom Klippans kommun. För landsbygden gäller att satsningarna blir möjliga under förutsättning av landsbygdsstöd inom ramen för EU-medel.

Inget av företagen begär kommunal medfinansiering, men alla tre önskar få till stånd samverkan med den kommunala organisationen. Samverkan består i en kontinuerlig dialog kring planering, prioriteringar, och klarlagda villkor för praktiska och juridiska markfrågor. Kommunen förväntas delta aktivt i fiberprojektet, också genom att ge sitt stöd till projektet, att informera, att upplåta lokaler för informationsmöte, och sina kontakter och nätverk inom och utom kommunen.

De tre fiberföretagen har också träffat invånarinitiativen i olika grupperingar. Invånarinitiativen har beslutat sig för att stödja Bjäre Krafts förslag. De har bedömt detta förslag som det som är hållbarast på lång sikt, och det som verkar tillhandahålla bäst villkor för den enskilde invånaren. Bjäre Kraft har därefter i januari delat ut avtalsförslag till drygt 2000 invånare, i Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig

Kommunledningsförvaltningen har träffat alla tre företagen. Efter invånarinitiativens beslut att rekommendera Bjäre Kraft, anser förvaltningen det riktigt att förorda en kommunal samverkan med Bjäre Kraft.

Yrkande Kenneth Dådring yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag It-chef Carl-Gunnar Thostemans skrivelse 2015-02-04.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Klippans kommun inleder samverkan med Bjäre Kraft AB för fiberförläggning till fastigheter inom hela Klippans kommun.

2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att organisera de kommunala resurser som vid varje tidpunkt behövs för samverkan med Bjäre Kraft AB i projektet.

3. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att fatta sådana beslut inom samverkan som ligger inom bredbandsstrategins ramar och avsikter samt godkända ekonomiska ramar. Det finns anslag om 300 000 kronor årligen enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 147.

4. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkommande rapportera projektets utveckling till Kommunstyrelsen.

 

Protokollet i sin helhet kan man läsa här:
http://klippan.se/download/18.56bbe9dc14a48f83c712ed3/1424775806277/protokoll_ksau2015-02-11.pdf

Kommer det mer protokoll som innehåller information om fiber i klippan så kommer jag länka till det här

Intressant Statistik

Letade runt och hittade lite intressant statistik om bredband i Klippan på PTS hemsida.
http://statistik.pts.se/bredband/

 

”Enligt regeringens mål ska Sverige ha ett bredband i världsklass för att säkerställa tillväxt, välfärd och hållbar utveckling. En viktig del av målet är att nio av tio hushåll och företag senast år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit per sekund. Detta kräver enligt Svenska Stadsnätsföreningen en snabb utbyggnad av fibernät.”
hd.se

Det vi är ute efter är att öka på den där fibernät procenten

Andel med tillgång till bredband via:
Trådbunden eller trådlös access [2] 100,00%
Trådbunden access 99,27%
     Fibernät [3] [9] 23,14%
     Inom 354 meter från fibernät [11] 41,75%
     xDSL [5] 99,27%
         vDSL [13] 25,23%
     Kabel-TV [4] [9] 35,55%
         Kabel-tv (DOCSIS 3.0) [12] 0,00%
Trådlös access 100,00%
     Trådlöst bredband via HSPA [6] 100,00%
     Trådlöst bredband via CDMA 2000 [7] 100,00%
     Trådlöst bredband via LTE [8] 100,00%
         LTE i frekvensband 800 MHz 98,73%
         LTE i frekvensband 900 MHz 100,00%
         LTE i frekvensband 2600 MHz 61,67%
Tillgång till minst:
1 Mbit/s 100,00%
3 Mbit/s [9] 100,00%
10 Mbit/s [9] 100,00%
30 Mbit/s 53,86%
100 Mbit/s 23,14%
Bakgrundsinformation:
Antal [10] 16 648
Källa: Post- och telestyrelsen, 1 oktober 2013.

Detta kan jämföras med samma statistik för hela landet:

Andel med tillgång till bredband via:
Trådbunden eller trådlös access [2] 99,99%
Trådbunden access 98,73%
     Fibernät [3] [9] 49,30%
     Inom 354 meter från fibernät [11] 68,30%
     xDSL [5] 98,04%
         vDSL [13] 17,76%
     Kabel-TV [4] [9] 33,70%
         Kabel-tv (DOCSIS 3.0) [12] 29,39%
Trådlös access 99,99%
     Trådlöst bredband via HSPA [6] 99,67%
     Trådlöst bredband via CDMA 2000 [7] 99,95%
     Trådlöst bredband via LTE [8] 99,19%
         LTE i frekvensband 800 MHz 92,86%
         LTE i frekvensband 900 MHz 99,03%
         LTE i frekvensband 2600 MHz 72,39%
Tillgång till minst:
1 Mbit/s 99,99%
3 Mbit/s [9] 99,90%
10 Mbit/s [9] 99,71%
30 Mbit/s 72,83%
100 Mbit/s 53,62%
Bakgrundsinformation:
Antal [10] 9 555 893
Källa: Post- och telestyrelsen, 1 oktober 2013.

[2] Med access avses den teknik som används för bredbandsanslutning till Internet.
[3] Inkluderar både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB).
[4] Avser returaktiverade kabel-tv-nät, det vill säga nät som byggts om för att kunna skicka och ta emot datatrafik (både Docsis 2.0 och Docsis 3.0).
[5] Avser det rikstäckande kopparbaserad nätet som traditionellt använts för fast telefoni (både ADSL och VDSL).
[6] En trådlös bredbandsteknik. Tekniken har generellt sett högre faktiska överföringshastigheter än CDMA 2000 och lägre än LTE.
[7] En trådlös bredbandsteknik. Tekniken har generellt sett lägre faktiska överföringshastigheter än HSPA och LTE.
[8] En trådlös bredbandsteknik. Tekniken har generellt sett högre faktiska överföringshastigheter än HSPA och CDMA 2000.
[9] Uppgifter om fiber- och kabel-tv-täckning, eller täckning där fiber- och kabel-tv ingår som en delmängd, är inte helt jämförbara mellan åren. Från och med 2010 mäts förutsättningar för fiber och kabel-tv mer exakt. De avser nu – precis som för övriga accesstekniker – andelen som på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett Internetabonnemang över accesstekniken ifråga. Innan 2010 avsåg fiber- och kabel-tv-täckningen andelen som bodde i, eller inom 354 meter, från en fastighet ansluten till fiber- eller kabel-tv-nät.
[10] Avser för befolkning antal personer och för arbetsställen antal enheter.
[11] 354 meter är längden på diagonalen i en kvadrat med sidorna 250 meter som i sin tur är kartläggningens minsta analysenhet. Måttet används för att visa hur stor andel som bor i närheten av en fiberanslutning.
[12] Avser returaktiverade kabel-tv nät uppgraderade till den tekniska standarden Euro Docsis 3.0 som ger högre hastigheter.
[13] Avser DSL nät som uppgraderats till VDSL (Very high-rate Digital Subscriber Line), vilket ger högre hastigheter än ADSL.

Invånarna fick välja leverantör – Helsingborgs Dagblad

Så har HD.se publicerat information om fiberinitiativet i Klippan igen.

Bra att informationen om detta sprids så att fler i klippan får nys om detta.

Det krävs en viss nivå av uppslutning för att bjärekraft ska dra fiber till ett område.

Siffran jag sett indikerar på att det krävs att över 55% av tillfrågade i ett område måste säga ja till att ansluta sig för att arbetet ska påbörjas.

Svårt att nå den siffran om inte alla är informerade.

http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/02/22/invanarna-fick-valja-leverantor/

Anmäl intresse på Johan Morsings: Formulär
OBS! Ej bindande anmälan – bara intresse!

Ingen info från Klippankommuns håll

Något som jag kom och tänka på nu när jag sitter här i bilen påväg hemifrån.

Vi har ett aktivt fiber initiativ samordnat av privatpersoner och Bjärekraft men ingen som helst information om detta på klippans hemsida.

Vad har kommunen för åsikter eller tankar om det hela?

Varför syns ingen aktivitet från kommunens sida?

Söker man efter information om fiber så är det enda från kommunens sida information om glesbygdsprojektet.

Johan Morsing har på sin sida ett ljudklipp där det sägs att fiber är något som man ska satsa på, men jag hittat inget?

HD.se skriver om fiberinitiativ i Klippan

HD.se skrev för ett tag sedan om initiativet i Klippan.

http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/02/04/fibersatsning-efter-privat-initiativ/

De nämner att 23 000 hushåll i Klippan har fått information om detta.

Siffran är väldig märklig då Klippans kommun inte har så många invånare.

Enligt Wikipedia har Klippan kommun ca 17 000 invånare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klippans_kommun

Citat från Facebookgruppen:
Siffran stämmer inte men visst hade det varit häftigt att skicka ut så många avtal till de ca 17 000 invånarna i Klippans kommun.”
-Jonas Florén

 

Glöm inte att anmäla intresse på Johan Morsings: Formulär
OBS! Ej bindande anmälan – bara intresse!

 

klippanfiber

Informationsträff på ICA Kvantum idag

 

Representanter för Bjärekraft är just nu på ICA kvantum.
Jag åker dit och ska se om de delar ut något material.

Jonas Florén skrev följande i facebookgruppen
”Vilka kommer till ICA kvantum i Klippan idag? Niklas Maltesson och Annika Borgman från Bjäre Kraft är på plats idag mellan 10-14 för att svara på frågor inför informationsmötena som äger rum de närmsta veckorna. Välkomna!”

Bjärekraft stod där tillsammans med Johan M. De pratade och informerade kunder som hade frågor.

 

Det delades ut lite material också

Två brochyrer med lite infomation om vad fiber är och en snabbstartsguide till när man har fått fiber:
Fiberinfo

Sen en lista på de tillgängliga leverntörerna i fibernätet samt priser på deras erbjudande

priser1
Priser2
Priser5

Priser3
Priser4

 

 

Anmäl intresse på Johan Morsings: Formulär
OBS! Ej bindande anmälan – bara intresse!