Hittade information om Fiber i Klippan från kommunen

Råkade hitta ett mötesprotokoll från Klippan kommuns arbetsutskott. Protokollet är från 2015-02-11

Första jag sett som innehåller något om fibersatsning i Klippan utöver Össjö projektet.

Så här står det om Fiber i Klippan.

§ 18 Samverkansavtal fiberförläggning inom Klippans kommun
KS 2014.1189.005

Ärendet

Under det senaste året har intresset ökat stort bland kommunens invånare för fiberanslutning av den egna fastigheten. Det har bildats medborgarinitiativ för fiber både i tätorten Klippan och på landsbygden, t ex Färingtofta och Ankarlöv.

Kommunen har lagt fram en bredbandsstrategi hösten 2014, som ansluter till de nationella och regionala strategierna för att ge en hög andel invånare anslutningar till Internet via fiber.

Kring årsskiftet har tre skilda fiberföretag kontaktat kommunen för att diskutera helhetsprojekt för fiberanslutning av så stor andel fastigheter som möjligt inom kommunen, både i tätort och på landsbygd.

Fiberföretagen är Skanova med Telia som tjänsteleverantör, IP Only som är ett fiberföretag ägt av riskkapitalbolaget EQT, och Bjäre Kraft Bredband AB, ägt av Bjäre Kraft ekonomisk förening som tillhandahåller elnät på Bjäre.

Skanova/Telia gör för närvarande fiberprojekt till exempel i Höörs kommun. IP Only har i Skåne pågående projekt i Simrishamn. Bjäre Kraft samarbetar med Ängelholms, Båstads och Åstorps kommun för fiberprojekt. Klippans kommun har gjort en medfinansiering av Bjäre Krafts fiberprojekt på landsbygden runt Össjö.

Alla tre företagen är beredda att göra helhetssatsningar på fiberanslutning av alla fastigheter inom Klippans kommun. För landsbygden gäller att satsningarna blir möjliga under förutsättning av landsbygdsstöd inom ramen för EU-medel.

Inget av företagen begär kommunal medfinansiering, men alla tre önskar få till stånd samverkan med den kommunala organisationen. Samverkan består i en kontinuerlig dialog kring planering, prioriteringar, och klarlagda villkor för praktiska och juridiska markfrågor. Kommunen förväntas delta aktivt i fiberprojektet, också genom att ge sitt stöd till projektet, att informera, att upplåta lokaler för informationsmöte, och sina kontakter och nätverk inom och utom kommunen.

De tre fiberföretagen har också träffat invånarinitiativen i olika grupperingar. Invånarinitiativen har beslutat sig för att stödja Bjäre Krafts förslag. De har bedömt detta förslag som det som är hållbarast på lång sikt, och det som verkar tillhandahålla bäst villkor för den enskilde invånaren. Bjäre Kraft har därefter i januari delat ut avtalsförslag till drygt 2000 invånare, i Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig

Kommunledningsförvaltningen har träffat alla tre företagen. Efter invånarinitiativens beslut att rekommendera Bjäre Kraft, anser förvaltningen det riktigt att förorda en kommunal samverkan med Bjäre Kraft.

Yrkande Kenneth Dådring yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag It-chef Carl-Gunnar Thostemans skrivelse 2015-02-04.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Klippans kommun inleder samverkan med Bjäre Kraft AB för fiberförläggning till fastigheter inom hela Klippans kommun.

2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att organisera de kommunala resurser som vid varje tidpunkt behövs för samverkan med Bjäre Kraft AB i projektet.

3. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att fatta sådana beslut inom samverkan som ligger inom bredbandsstrategins ramar och avsikter samt godkända ekonomiska ramar. Det finns anslag om 300 000 kronor årligen enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 147.

4. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkommande rapportera projektets utveckling till Kommunstyrelsen.

 

Protokollet i sin helhet kan man läsa här:
http://klippan.se/download/18.56bbe9dc14a48f83c712ed3/1424775806277/protokoll_ksau2015-02-11.pdf

Kommer det mer protokoll som innehåller information om fiber i klippan så kommer jag länka till det här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s