Protokollet från Kommunstyrelsen och dags att skicka in avtalet

Hade missat att Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-04 finns att ladda ner från klippan.se.

Kom att tänka på det när jag såg på datumet och såg att vi närmar oss det datum som avtalet ska vara inskickat till Bjärekraft.

Så de som ännu inte skickat in sitt avtal får skynda på och göra det i dagarna så det kommer in i tid.

Vi som har skickat in och vill ha fiber får försöka påminna våra grannar att de ska skicka in. Risken är annars att vi blir för få i området och då blir det inget av det. 😦
Jag kommer iaf försöka ta mig ut en runda i helgen och se om det kan vara någon i grannskapet som har glömt skicka in avtal 🙂

 

Protokollet är ju intressant för att det då togs upp punkter om fiber i klippan.

Detta är den punkt som är intressant för oss fiberintresserade

§ 43
Samverkansavtal fiberförläggning inom Klippans kommun
KS 2014.1189.005
Ärendet
Under det senaste året har intresset ökat stort bland kommunens invånare för
fiberanslutning av den egna fastigheten. Det har bildats medborgarinitiativ för fiber
både i tätorten Klippan och på landsbygden, t ex Färingtofta och Ankarlöv.

Kommunen har lagt fram en bredbandsstrategi hösten 2014, som ansluter till de
nationella och regionala strategierna för att ge en hög andel invånare anslutningar till
Internet via fiber.

Kring årsskiftet har tre skilda fiberföretag kontaktat kommunen för att diskutera
helhetsprojekt för fiberanslutning av så stor andel fastigheter som möjligt inom
kommunen, både i tätort och på landsbygd.

Fiberföretagen är Skanova med Telia som tjänsteleverantör, IP Only som är ett
fiberföretag ägt av riskkapitalbolaget EQT, och Bjäre Kraft Bredband AB, ägt av
Bjäre Kraft ekonomisk förening som tillhandahåller elnät på Bjäre.

Skanova/Telia gör för närvarande fiberprojekt till exempel i Höörs kommun. IP Only
har i Skåne pågående projekt i Simrishamn. Bjäre Kraft samarbetar med Ängelholms,
Båstads och Åstorps kommun för fiberprojekt. Klippans kommun har gjort en
medfinansiering av Bjäre Krafts fiberprojekt på landsbygden runt Össjö.

Alla tre företagen är beredda att göra helhetssatsningar på fiberanslutning av alla
fastigheter inom Klippans kommun. För landsbygden gäller att satsningarna blir
möjliga under förutsättning av landsbygdsstöd inom ramen för EU-medel.

Inget av företagen begär kommunal medfinansiering, men alla tre önskar få till stånd
samverkan med den kommunala organisationen. Samverkan består i en kontinuerlig
dialog kring planering, prioriteringar, och klarlagda villkor för praktiska och
juridiska markfrågor. Kommunen förväntas delta aktivt i fiberprojektet, också genom
att ge sitt stöd till projektet, att informera, att upplåta lokaler för informationsmöte,
och sina kontakter och nätverk inom och utom kommunen.
De tre fiberföretagen har också träffat invånarinitiativen i olika grupperingar.
Invånarinitiativen har beslutat sig för att stödja Bjäre Krafts förslag. De har bedömt
detta förslag som det som är hållbarast på lång sikt, och det som verkar tillhandahålla
bäst villkor för den enskilde invånaren. Bjäre Kraft har därefter i januari delat ut
avtalsförslag till drygt 2000 invånare, i Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och
Stidsvig.

Kommunledningsförvaltningen har träffat alla tre företagen. Efter invånarinitiativens
beslut att rekommendera Bjäre Kraft, anser förvaltningen det riktigt att förorda enkommunal samverkan med Bjäre Kraft.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-02-11 § 18
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Klippans kommun inleder samverkan med Bjäre Kraft AB för fiberförläggning
till fastigheter inom hela Klippans kommun.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att organisera de kommunala
resurser som vid varje tidpunkt behövs för samverkan med Bjäre Kraft AB
i projektet.
3. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att fatta sådana beslut inom
samverkan som ligger inom bredbandsstrategins ramar och avsikter samt
godkända ekonomiska ramar. Det finns anslag om 300 000 kronor årligen
enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 147.
4. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkommande rapportera
projektets utveckling till Kommunstyrelsen.

Hela protokollet finns här

Information äntligen på klippan.se

Nu äntligen hittade jag att det finns lite information om att fiber är på väg på klippan.se.

Det ligger en länk på första sidan men jag såg den inte först så jag sökte upp sidan.
Så här står det på första sidan på klippan.se
”Kom och prata fiber med Bjäre Kraft
Bjäre Kraft bjuder in till ett Öppet hus den 18 mars klockan 15.00–20.00
där de informerar och svarar på frågor om fibersatsningen i Klippan.
Såväl företag som privatpersoner är välkomna till Vita Huset på Storgatan 33 i Klippan.
Arbetet med att fiberansluta kommunen görs i samverkan med Klippans kommun och medborgarinitiativet ”För fiber i Klippan”.”

Här  är sidan

Protokollet från mötet där samverkansbeslutet togs kommer så småningom gå att ladda ner här

Lite material som jag fått från Bjärekraft som jag tänkte alla kanske inte fått så jag skannade in det här också.

vadar
vadar1
vadar2

komigang
komigang1

 

Anmäl intresse på Johan Morsings: Formulär
OBS! Ej bindande anmälan – bara intresse!

En liten promenad

Jag passade på att gå ut och gå en runda nu i det fina vädret. Var ute och promenerade i cirka en timme och 10 000 steg uppnåddes.

Jag passade även på att dela ut en andra omgång med informationslappar om fibersatsningen i Klippan.

Jag hoppas att om flera får bra med information om fördelarna med det så kommer fler bli övertygade om att detta är något som vi behöver.

Jag tror att jag lyckades lägga en lapp i alla brevlådor i Västergård-området. Det gick åt över 100 lappar iaf.

Alla vi som vill att det ska bli verklighet med ett bra fibernät i Klippan får lägga en gnutta energi på att försöka få så många som möjligt att ansluta.

 

infofiber västergård

 

 

 

Anmäl intresse på Johan Morsings: Formulär
OBS! Ej bindande anmälan – bara intresse!

Infomöte 2015-02-02

Jag gick och besökte infomötet som Bjärekraft anordnade för områdena Bjärsgård och Västergård.

Mötet varade i lite mer än 1 timme och vi var väl ca 20 personer som var med och lyssnade och ställde frågor.

För min del var det inte mycket nyheter men det togs upp en del om vad fiber är, vad det kan användas till, hur det kopplas in och vad det kostar.

För min del är det en självklar investering i huset och min familj.

Det kostar 16750kr att få fiber draget fram till tomtgränsen sen kan man själv gräva in resten av biten och in i huset eller betala 2900kr och låta Bjärekraft göra hela arbetet.

Så totalen om man låter Bjärekraft göra hela arbetet landar på 19650kr. Kan tyckas vara en hög kostnad.Men det är en engångsavgift och man kan tänka in hur länge man har nytta av det så är det inte så högt.

Finns bra sätt att få pengar till det via banklån eller välja Bjärekrafts finansieringsalternativ på 560kr/mån x 36

 

 

De tipsade om sin Tjänsteguide som ger en bra bild över vad och vilka leverantörer som finns att välja bland i deras fiberanslutning. Den hittas här: http://www.stadsnat.bjarekraft.se/serviceguide/

 

De visade sin film som förklarar enkelt vad fiber är och vad det kan användas till:

 

De berättade att målet är att fiberanslutningen ska vara färdig inom 6månader från det att besluts tagits om att fiber ska kopplas in i ett område.

Man betalar först när fiberanslutningen är färdig och fungerar.

 

Representat från Klippans kommun berättade lite snabbt om varför Klippan håller med medborgarinitiativet om att Bjärekraft är den leverantör som kan leverera bäst lösning för alla.

Några punkter:

Lokalt företag
Förordat av Medborgarinitiativet
Klippan har förut haft sammarbete med bjärekraft

 

Om anslutningen till detta infomöte är en indiktator så blir det inget i mitt område. Men jag håller hoppet vid liv ett tag till.

 

möte priser